header foto
 

Contributie

Contributie seizoen 2018/2019

 


2020-2021
Trainend lid € 151,-
Jongste jeugd € 187,-
Jeugdlid € 196,-
Recreant € 182,50
Senioren € 290,50
G Hockey € 169,-
Funkey Hockey* blok 1 €35,-

blok 2 €35,-

blok 3 €35,-

Alle blokken €100,-

*De inschrijvingen voor funkey hockey zijn tijdelijk stopgezet!

Funkey hockey: Aanmelden voor één of meerdere blokken is mogelijk. Aanmelden via het inschrijvingsformulier op de website (Lidmaatschap -- Lid worden). 

Standaard ga je akkoord met de betaling van contributie per automatische incasso. Indien je gebruik wilt maken van betaling per factuur, dient er contact te worden opgenomen met [email protected]. Er wordt in dast geval een toeslag van 15 euro automatisch doorberekend.

Contributie voor zaalhockey

 

De zaalhockeycontributie wordt jaarlijks vastgesteld en apart van de reguliere contributies geheven.

De betalingstermijn en aanmaningskosten

 

Alle facturen dienen voor 1 november van het jaar te zijn betaald.

Indien u een machtiging tot automatische incasso aan ons heeft afgegeven staat de incassodatum vermeld op de factuur.

Bij te late betaling zal de vereniging de volgende aanmaningskosten in rekening brengen:

>30 dagen na factuurdatum EUR 10

>60 dagen na factuurdatum EUR 15

>90 dagen na factuurdatum EUR 25


Deze aanmaningskosten zullen eveneens in rekening worden gebracht indien de automatische incasso niet heeft kunnen plaatsvinden bijvoorbeeld in verband met onvoldoende saldo op moment van incasso.

Ernstig of langdurig geblesseerd: contributie-regeling

 

Bij ernstige, langdurige blessures kan er in overleg met de penningmeester een regeling worden getroffen over het deels terugkrijgen van de contributie. In alle overige gevallen is er geen restitutie mogelijk.


Machtiging en termijnbetaling

 

Heeft u ons gemachtigd dan wordt de contributie in 1 termijn (rond 1 oktober) geïncasseerd van de (bank)rekening die van het lid bekend is. We gaan uit van de gegevens zoals die in LISA staan. Een machtiging afgeven kan door het machtigingsformulier in te vullen.

Ook andere kosten welke in relatie staan tot het lidmaatschap zullen worden geïncasseerd.

Betalen per factuur is ook mogelijk. Dit vindt plaats indien wij geen machtiging voor incasso van u hebben ontvangen. De contributie dient in dat geval in 1 termijn uiterlijk voor 1 oktober van het jaar betaald te zijn.


Studentenkorting

 

Studenten die een fulltime dagopleiding volgen op HBO of Universitair niveau, kunnen een korting van 10 % krijgen op de contributie. Je moet dit ieder jaar vóór 1 december aanvragen. Korting wordt alleen verleend onder overhandiging van een kopie inschrijving van de studie. Scan de kopie in en verzend deze per mail naar de penningmeester. Zonder deze kopie inschrijving wordt geen korting verleend.

Alleen leden die de volledige contributie als spelend lid betalen en het hele jaar lid zijn, hebben recht op de studentenkorting.


Contact met penningmeester

 

Voor het aanvragen van studentenkorting, restitutie in geval van langdurige blessures of andere vragen kan contact opgenomen worden met de penningmeester. Dit kan via het emailadres [email protected]

 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsoren

 

Copyright - MHC Udenhout | Powered by LISA